Power Has a Fragrance
av Gunnar B. Kvaran

Direktør ved Astrup Fearnley Museet Gunnar B. Kvaran, har i flere år hatt tette forbindelser til den unge kunstscenen i New York, hvor Gardar Eide Einarsson er en av de ledende skikkelsene. Hans innledning presenterer utstillingen og inviterer leseren på en fascinerende reise inn i Einarssons kunstneriske univers.
Les mer

 

 

Punkter til rapport om DATA-ist forbundets 5. dokumentutgravning  i NWC, høsten 2111
av Sjón

Sjón er en islandsk forfatter og poet. Han ble tildelt Nordisk Råds Litteraturpris i 2005 for romanen Skugga-Baldur, men er kanskje mest kjent i den engelsktalende verden for å ha skrevet flere av Björks tekster. I sine betraktninger over Einarssons kunst har Sjón skapt en fremtidsfiksjon i rapportform hvor handlingen er lagt til 2111.
Les mer 

Kunst, informasjon, paranoia
av Ina Blom

Ina Blom er Professor ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitet i Oslo. Hennes forskningsfelt er modernisme/avantgarde-studier og samtidskunst med et spesielt fokus på mediaestetikk. Hennes seneste bokutgivelse er On the Style Site. Art, Sociality and Television Culture. New York: Sternberg Press, 2007.
Les mer

 

 

Larsen-effekten: Gardar Eide Einarsson og de evakuerte formene
av Nicolas Bourriaud

Den franske kuratoren og kritikeren Nicolas Bourriaud har kuratert en rekke store utstillinger, og er en anerkjent teoretiker. Mest kjent er han for sin publikasjon Relasjonell estetikk. Her har han skrevet et velbegrunnet essay om Einarssons kunstneriske metode – hvordan han plukker opp små tegn fra dypet av dagens kontrollsamfunn som han bringer frem i lyset og slynger tilbake på oss.
Les mer