Gardar Eide Einarsson
‘Power Has a Fragrance’

Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, 06.05-15.08.2010
Kuratorer: Gunnar B. Kvaran, Hanne Beate Ueland, Grete Årbu


Redaktører: Gunnar B. Kvaran, Grete Årbu
Lyd og film: Hanne Beate Ueland
Webdesign: Svovel Media
Oversettere: Sarah M. Brownsberger (Sjón), John Doherty (Bourriaud), Karin Gundersen (Bourriaud), Tone Myklebost (Sjón), Marit Woltmann (direktørenes forord, Blom, Kvaran)
Redigering: Noah Horowitz (Editors’ foreword, Kvaran)
Korrektur: Marcelle Askew, Marit Woltmann
Foto: Gardar Eide Einarsson, Vegard Kleven, Gisle Bjørneby
Installasjonsfoto: Vegard Kleven og Anders Valde

Trykket katalog tilgjengelig på www.afmuseet.no


Utstillingen kunne ikke blitt til uten den dedikerte innsatsen til en rekke dyktige personer.
Vi takker følgende for innsatsen:

Kuratorassistent: Gard Andreas Frantzsen
Registrarassistent: Therese Kjelsberg
Administrasjonssekretær: Camilla Marie Jakobsen
Pressemedarbeider: Lene Stenseth

Installasjonsteam:
Rune Andreassen, Anders Engnäs, Audun Erikstad, Anne Fløttum, Øivind Haaland, Ulf Holbrook, Roger Høyer, Kai Mikalsen

Museumsverter og omvisere:
Ragnhild Aamås , Kirsten Lindholm Astrup, Ragna Bley, Edvarda Braanaas, Marthe Ramm Fortun, Ann Lisbeth Hemmingsen, Line Elise Holmboe, Øivind Haaland, Janne Jacobsen, Sveinn Fannar Jóhannsson, Anne Guro Larsmon, Stine Laukvik, Ingrid Pettersen, Marianne Reve, Bruse Rognlien, Sara Skotte, Lene Stenseth, Tove Aadland Sørvåg, Patricia Tveter

En spesiell takk til:
Ina Blom, Nicolas Bourriaud, Jens-Peter Brask, Caroline Bøge, Brendan Dugan, José Freire, Eivind Furnesvik, Anders Hergum, Rolf Hoff, Erling Kagge, Ryan Russo, Oscar Tuazon, Sjón, Nils Stærk, Lone Weigelt

 

©Astrup Fearnley Museum of Modern Art 2009
Dronningens gt. 4, POB 1158 Sentrum N-0107 Oslo
Tel: +47 22 93 60 60  Fax: +47 22 93 60 65
info@fearnleys.no  www.afmuseet.no
    
The Museum is generously supported by Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy and Nils Astrup, and Astrup Fearnley A/S