Gardar Eide Einarsson

POWER HAS A FRAGRANCE


I utstillingen ”Power Has a Fragrance” utforsker Gardar Eide Einarsson de elementære strukturene i de sosiale konfliktene som eksisterer i et moderne samfunn. Autoritet og opprør som to sider av samme sak danner utgangspunkt for hans visuelt lukkede, hovedsakelig svarthvite malerier, omhyggelig konstruerte skulpturer, fotografier, videoer, flagg og løpesedler. Han låner mye fra grafitti, skating og punkmusikk, og utnytter alternative og isolerte kulturer. Ved å benytte avvikende ytringer, ønsker Einarsson på en usentimental måte å vise hvordan dagens samfunn fungerer. Som et utrykk for denne ambisjonen approprierer Einarsson et dagligdags billedspråk for å avsløre hvordan massemedia, og spesielt reklameindustrien, kontrollerer våre meninger og handlinger. Ved å rekontekstualisere firma-logoer, tatoveringer og grafitti-tagger inn i kunstutstillingens institusjonelle ramme konstruerer han en sterk, sofistikert, politisk ironi. På samme måte har kunstneren plukket ut enkle populærkulturelle slagord og malt dem på museumsveggene, trykket dem på flagg, satt dem i lysbokser og laget sjablonger av dem. Gjennom slike enkle handlinger skaper Einarsson komplekse betydningslag med en sterk, underliggende kritikk av manipulasjon, misbruk og vold.