Hør kurator Hanne Beate Ueland snakke om verkene til Gardar Eide Einarsson i utstillingen ved å lytte til lydfilene.

1. Innledning/Introduction

2. Organise or Starve, 2009

3. But, What Ends When The Symbols Shatter, 2009

4. NYPD Badge, 2010

5. Suicide Mirror, 2007

6. Our Rival the Rascal, 2008-09

7. Stainless Steel (Fine) II-V, 2009-10

8. Caligula, 2010

9. Zeitgeist (Compound Security Systems), 2010

10. The Meaning of Limited War, 2010

11. Untitled (JESUS SAVES), 2008

12. Untitled (Family Crest), 2008

13. Untitled (dining cluster), 2006

14. Untitled (Barrels), 2006

15. Baton Exercise 1-9, 2006